Prawo przydatne sekretarce 16-20 listopada 2015 roku (tydzień VII) z Gazety Prawnej

with 2 komentarze

Nowy rok to będą duże zmiany. Jak zawsze. Dziś o zmianach w Kodeksie Pracy, które wejdą 2 stycznia, a dotyczą uprawnień rodzicielskich.

Oprócz tego jeszcze kilka innych informacji. O e-zwolnieniach,  płacy minimalnej 2016 i trochę praktycznych rozwiązań z prawa pracy.

Ciekawostki z prawa pracy:

 • Nawet umowę terminową można rozwiązać przed jej upływem. Aby tego dokonać obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Czyli, pracownik chce odejść szybciej niż wcześniej się umówił. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę ? nie ma problemu.

 • Pracownik dowiedział się, że firma nie odprowadza za niego składek do ZUS. W związku z tym rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia. I miał do tego prawo, bo pracodawca w sposób ciężki naruszył swoje podstawowe obowiązki.

 • Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, jako przyczynę podając ośmieszanie i poniżanie przez przełożonych. Czyli mobbing. Zgodnie z literą prawa, miał taką możliwość. Pracodawca – jak we wcześniejszym przykładzie ? dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków nie przeciwdziałając mobbingowi.

 • Pracownik rozliczany na podstawie zleconych przez pracodawcę wyjazdów, przestał otrzymywać zlecenia, co uniemożliwiało mu zarabianie. W związku z tym rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym. Miał do tego prawo, gdyż pracodawca nie dotrzymał zobowiązania, czyli nie zapewnił mu zleceń.

Podstawa prawna do powyższych sytuacji, to art. 55 par. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

 • Pracodawca zmienił pracownikowi stanowisko, stosownie do orzeczenia lekarskiego, które informowało, że na wcześniejszym nie może on świadczyć już pracy w związku z pogorszeniem zdrowia. Wraz z tym zmianie uległo uposażenie ? zostało obniżone. Pracownik chciał rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jako przyczynę podając obniżenie wynagrodzenia. Tu nie miał racji. Prawo zezwala, w opisanej sytuacji zmianę stanowiska wraz z wynagrodzeniem.

Podstawa prawna art. 55 par. 1, art. 230?231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Za: Mariusz Stępień, Kiedy pracownikowi wolno odejść z firmy bez wypowiedzenia, Dziennik Gazeta Prawna 16 listopada 2015 roku

Opieszałość pracownika jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę

Jeśli pracownik nie spieszy się z realizacją polecenia swojego szefa, ten może go z tego powodu zwolnić. Przykład podany w gazecie: 7 października przełożony polecił kupić dla pracowników odzież na zimę. Zakup został sfinalizowany początkiem grudnia, dodatkowo płatność wynikająca z faktury została uregulowana po terminie. W konsekwencji tego pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem. Sprawa znalazła finał w Sądzie Najwyższym, który uznał, że pracodawca miał prawo tak postąpić.

ORZECZNICTWO: Wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2015 r., sygn. akt II PK 265/14

Za: Artur Radwan, Można zwolnić ociągającego się pracownika, Dziennik Gazeta Prawna 17 listopada 2015 roku

Pracodawca ujawniając innym pracownikom wysokość wynagrodzenia, łamie prawo.

Wysokość pensji jest dobrem osobistym pracownika, które podlega ochronie na mocy art. 23 kodeksu cywilnego. Ujawnienie powyższej informacji bez zgody lub wbrew woli pracownika może więc narazić pracodawcę na ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej oraz odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych lub też zadośćuczynienia, jeżeli jej udostępnienie narazi podwładnego na krzywdę. Dodatkowo, trzeba zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych, których pracodawca jest administratorem. Art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych mówi, że przetwarzanie danych może nastąpić z mocy pracy lub za zgodą pracownika.

Za: Paulina Kutrzebka, Wysokość pensji podwładnych podlega ochronie, Dziennik Gazeta Prawna 19 listopada 2015 roku

Zmiany w urlopach związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka

Od 2 stycznia 2016 roku, zaczną obowiązywać zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych:

 • Rodzice będą mogli dzielić się opieką nad dzieckiem nawet wówczas, gdy tylko jedno z nich ma status pracownika, a drugie jest objęte ubezpieczeniem chorobowym na innej podstawie.

 • Urlop macierzyński i rodzicielski mogą również, poza matką i ojcem – w wyjątkowych sytuacjach – sprawować członkowie najbliższej rodziny, o ile są pracownikami lub są ubezpieczeni.

 • Czas na złożenie wniosku w zakresie uprawnień rodzicielskich został ujednolicony do 21 dni, co zapewnia firmie czas na dostosowanie się do zmiany.

 • Pracownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z uprawnień i, za zgodą pracodawcy powrócić do pracy.

 • Pracownik będzie mógł łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą w firmie ? o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Zamiast korzystać z dni opieki, będzie mógł wykorzystywać godziny.

 • Aby zwiększyć przejrzystość przepisów, dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego, który go przedłuży. Wpłynie to na zwiększenie zasiłku ? w początkowym okresie zasiłku rodzicielskiego wyniesie on 100 procent podstawy wymiaru. Dopiero później 60.

Za: Zyskają i pracownicy, i firmy, Dziennik Gazeta Prawna 19 listopada 2015 roku

Wzrasta płaca minimalna!

Od 1 stycznia 2016 wynagrodzenie minimalne brutto wyniesie 1850 zł. W związku z tym koszty pracodawcy, tzw. pełne brutto, lub brutto brutto wyniesie odpowiednio 2231,29 zł.

Już o tym kiedyś wspominałam na Facebooku. Obciążenie pracodawcy wzrośnie o 120,61 zł, a pensja pracownika, którą dostanie do ręki o 69,53 zł. Czyli największym wygranym tej podwyżki jest Skarb Państwa.

Za: Izabela Nowacka, Nowa pensja minimalna to także nowe stawki płacowe, Dziennik Gazeta Prawna 19 listopada 2015 roku

E-zwolnienia

Od 1 stycznia 2016 roku możliwe jest wysyłanie zwolnień lekarskich prosto do ZUS. Założenie ma ukrócić podrabianie zwolnień i ułatwić kontrolowanie pracowników, szczególnie przy krótkich zwolnieniach. Aby było to możliwe, trzeba dokonać elektronicznej rejestracji przedsiębiorstwa ? stworzyć profil i uczynić go zaufanym. Można tego dokonać poprzez ePUAP, za pomocą podpisu elektronicznego, lub ? po złożeniu wniosku online ? zaufanie go w odpowiedniej jednostce terenowej ZUS. Czas na stworzenie profilu zaufanego upłynie 31 grudnia 2015 roku.

Obowiązkowi nie podlegają podatnicy, którzy rejestrują mniej niż pięciu pracowników. W takim wypadku płatnik ma możliwość wyboru, czy stworzy profil zaufany. Jeśli nie, musi poinformować ubezpieczonych, że mają obowiązek dostarczać papierowe zwolnienia lekarskie.

Za: Marta Nowakowicz-Jankowiak, Do końca grudnia profil lub informacja w sprawie e-zwolnień lekarskich, Dziennik Gazeta Prawna 19 listopada 2015 roku

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

2 Responses

 1. Anka
  | Odpowiedz

  Uwielbiam tego bloga!!! Nawet te prawne artykuły są dla mnie zrozumiale streszczone i z przyjemnością (odziwo) je czytam… 🙂

  • IK
   IK
   | Odpowiedz

   Och jak miło czytać takie słowa :). Dziękuję!

Leave a Reply