Prawo przydatne sekretarce 21 ? 23 grudnia 2015 roku (tydzień XII) z Gazety Prawnej

with Brak komentarzy

Ho ho ho! Między Mikołajem, a Bożym Narodzeniem takie oto nowinki prawne chcę Wam sprezentować. Mało, bo tydzień był krótki i świąteczny przede wszystkim, ale ważne i mogą się przydać. Zwłaszcza sekretarkom pracującym w firmach zatrudniających pracowników.

  1. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada wzmożone kontrole

Tak ma być od 2016 do 2018 roku. W planie jest 80 000 kontroli. Będą one prowadzone przez dwóch inspektorów. Obejmować będą:

– kompleksową ocenę stanu przestrzegania prawa,

– legalność zatrudnienia, w tym umowy cywilnoprawne i ich znamiona umów o pracę, terminowe umowy o pracę ? w związku z ostatnimi zmianami, – i inne aspekty pozostające w gestii PIP (np. nadzór w zakresie ochrony zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia wszelakich norm, przestrzeganie BHP, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, gdzie od ostatniej kontroli upłynęło 5 lat).

Za: Łukasz Guza, Do przedsiębiorstwa wejdzie dwóch inspektorów, Dziennik Gazeta Prawna 22 grudnia 2015 roku

  1. Czy po zatrudnieniu nowego pracownika zawsze trzeba wysłać go na szkolenie BHP?

Okazuje się, że niekoniecznie!

Nie da się uniknąć wstępnego szkolenia, które musi odbyć się przed rozpoczęciem pracy i obejmuje zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami BHP, specyfiką firmy (np. lokalizacja apteczek, procedury w przypadku zagrożenia i wypadków). Ze względu na swoją specyfikę, jest ono nieuniknione.

Ale, przy spełnieniu określonych warunków, można nie powtarzać szkolenia okresowego. Szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych musi odbyć się nie rzadziej niż raz na trzy lata, na stanowiskach biurowych, nie rzadziej niż raz na sześć lat. Po odbyciu go otrzymuje się zaświadczenie. W nowym miejscu pracy powinno odbyć się przed końcem pierwszego roku pracy. Jeśli zatrudniony pracownik posiada aktualne zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy, nie musimy go posyłać na nowe szkolenie. Ważne, aby przedłożył nam oryginał. Do akt pracowniczych wkładamy kserokopię przedłożonego zaświadczenia.

Podstawa prawna: Art. 2373 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Par. 8, par. 14, par. 15 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Za: Piotr Pieńkosz, Możemy uniknąć kursu BHP jeśli takie samo szkolenie przeszliśmy w innej firmie, Dziennik Gazeta Prawna 22 grudnia 2015 roku

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następną dostawę informacji prawnych już za tydzień.

 

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply