Prawo przydatne sekretarce 7 – 11 grudnia 2015 roku (tydzień X) z Gazety Prawnej

with Brak komentarzy

Na dziś wybrałam trzy artykuły, które najbardziej przyciągnęły moją uwagę. Dwa dotyczą prawa pracy: czy kobieta na urlopie macierzyńskim może legalnie pracować? Czy szef może zakłócać mój czas wolny telefonami? Trzeci dotyczy imprez masowych. Czy, gdy organizuję imprezę firmową, to jest to impreza masowa? Są to pytania zadawane mi przez Uczestniczki szkoleń. Więc myślę, że warto znać na nie odpowiedzi.

1. Czy mogę dorabiać w trakcie urlopu macierzyńskiego?

Gdy sama korzystałam z urlopów macierzyńskich, byłam przekonana, że nie mogę pracować. Bo skoro mam umowę o pracę na cały etat, a tymczasowo nie muszę jej wykonywać gdyż opiekuję się malutkim dzieckiem, to oczywiste było dla mnie, że powinnam zajmować się właśnie tym na cały etat i mowy nie ma żadnej pracy.

Okazuje się, że niekoniecznie! Można pracować w trakcie urlopu macierzyńskiego! Aby praca nie miała wpływu na przyznawanie zasiłku macierzyńskiego i jego wysokość, trzeba pamiętać aby praca miała charakter incydentalny i niewielki wymiar. Nie może wykluczać możliwości osobistej opieki nad dzieckiem.

W trakcie macierzyńskiego można nawet pracować na umowę o pracę, ale tu już jest trochę inaczej z wysokością zasiłku ? świadczenie się zmniejsza o wysokość wynagrodzenia z umowy. Wymiar etatu nie powinien przekraczać pół etatu.

Podstawa prawna: Art. 182 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Za: Maria Kuźniar, Można pracować na urlopie macierzyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 10 grudnia 2015 roku

2. Czy szef może dzwonić po godzinach pracy, w trakcie wypoczynku?

Artykuł porusza kwestię czasu wolnego od pracy. Bardzo często słyszę na szkoleniach, że szefowie Uczestniczek moich szkoleń dzwonią po godzinach pracy. Zwykle nie jest to problemem ? każdy rozumie, że zdarzają się sytuacje w których pomoc jest niezbędna. Ale niekiedy zdarzają się szefowie, przełożeni, którzy nie potrafią zachować granicy i swoimi sprawami zajmują sporo przestrzeni prywatnej. Wówczas może stać się to problemem. Znalazłam artykuł, który porządkuje ten temat.

Podstawowa sprawa, to czy pracownik został poinformowany przy zatrudnianiu, że mogą zdarzyć się nieprzewidziane sytuacje, które będą wymagały aby był dostępny dla firmy również w czasie wolnym i czy pracownik wyraził na to zgodę. To powinno być wpisane już w regulamin pracy odnośnie stanowiska na którym zatrudniony jest pracownik. W regulaminie powinny być także opisane sytuacje w których może dochodzić do kontaktowania się w czasie wolnym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kiedy pracownika można odwołać z urlopu. Zwykle dotyczy to stanowisk o wysokich kwalifikacjach, trudno zastępowalnych. Asystentka, sekretarka można powiedzieć, że do takich nie należy, ale specyfika pracy powoduje, że często jest naprawdę trudno zastępowalna. Dodatkowo, osoba, która musi być ?pod telefonem? poza godzinami pracy, powinna dysponować telefonem służbowym. Nie można wymagać od pracownika, aby pozostawał w dyspozycji na własny koszt. Prywatny nr telefonu, adres mail nie są podstawowymi danymi osobistymi. Pracownik nie jest zobowiązany do ich ujawniania. Domaganie się przez pracodawcę musi mieć specjalne uzasadnienie, w innej sytuacji może stanowić naruszenie prywatności podwładnego.

Reasumując ? oczywiste jest, że celem zatrudnienia asystentki, sekretarki jest uzyskanie pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. Szef powinien pamiętać mimo wszystko, że jego podwładni mają również własne życie. Sytuacje, w których ma prawo w czas prywatny ingerować, powinny być jasno ustalone, a gdy do nich dochodzi, zasadność nie powinna budzić niczyich wątpliwości.

Podstawa prawna: Art. 22, art. 151, art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Za: Maria Kuźniar, Nie każdy pracownik musi wracać na zawołanie, Dziennik Gazeta Prawna 7 grudnia 2015 roku

3. Czy organizacja imprezy firmowej dla wszystkich pracowników podpada pod imprezę masową?

Ostatnio na szkoleniu zastanawiałyśmy się z Uczestniczkami, czy organizacja imprezy firmowej dla 500 pracowników z osobami towarzyszącymi to impreza masowa i czy w związku z tym trzeba spełnić jakieś specjalne wymagania.

Dzięki temu artykułowi już wiem, że zgodnie z ustawą, za masowe uważa się imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz imprezy sportowe. Z zakresu pojęcia wyłączone zostały m.in. imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki, organizowane przez pracodawców dla pracowników, imprezy sportowe dla niepełnosprawnych, jak również w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Impreza jest uznana za masową, gdy liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000, gdy odbywa się na stadionie, w innym obiekcie lub na terenie umożliwiającym jej przeprowadzenie, albo nie mniej niż 5000 ? w hali sportowej lub w innym budynku.

O co trzeba zadbać organizując imprezę masową?

– złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodę na organizację imprezy masowej. Wniosek powinien zawierać graficzny plan obiektu, instrukcję postępowania na wypadek pożaru, informację o liczbie miejsc, przewidywanych zagrożeniach, wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa.

– uzyskać opinie: komendantów policji, straży pożarnej, dysponenta ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego, dotyczące sił i środków do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeń do stanu technicznego obiektu. Mogą one wydać zezwolenie lub odmówić. Czas na wydanie pozwolenia: 14 dni od otrzymania wniosku.

– jeśli impreza jest płatna, obowiązkowo trzeba zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom

– stworzyć służbę informacyjną i porządkową. Na 300 uczestników powinno przypadać 10 członków każdej ze służb. Na kolejne 100 członków, kolejny członek każdej służby. Członkowie służby podlegają wyznaczonemu przez organizatora kierownikowi do spraw bezpieczeństwa. Zadaniem służb jest między innymi: sprawdzanie uprawnień do uczestniczenia w imprezie, wzywanie do opuszczenia imprezy osób nieuprawnionych, legitymowania osób, a w przypadku podejrzenia wnoszenia lub posiadania przedmiotów zabronionych (m.in. napoje alkoholowe, środki odurzające, broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne) ? przeglądania zawartości bagaży i odzieży. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać polecenia osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem. Ściśle współpracują z policją, a w uzasadnionych przypadkach mogą nawet użyć siły fizycznej, czy środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Nie mogą natomiast używać np. paralizatorów, pałek, psów.

Odpowiedzialność karna organizatora i uczestnika

Jeśli ktoś zorganizuje imprezę masową i nie spełni opisanych powyżej wymagań, grozi mu pozbawienie wolności, nawet do 8 lat.

Jeśli uczestnik nie stosuje się do wymagań lub poleceń lub wniesie na imprezę alkohol, grozi mu grzywna. Jej wysokość zaczyna się od 2000 PLN. Za wniesienie przedmiotów zabronionych sankcją może być pozbawienie wolności do 5 lat.

Podstawa prawna: Art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 19, art. 20, art. 24, art. 25, art. 26, art. 29, art. 32, art. 34a, art. 54, art. 56, art. 58 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.). Art. 11 pkt 1 i 2, art. 12 ustawy z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 638 ze zm.).

Za: Adam Sroga, Impreza masowa tylko za zezwoleniem, Dziennik Gazeta Prawna 7 grudnia 2015 roku

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply