Prawo przydatne sekretarce 9-13 listopada 2015 roku (tydzień VI) z Gazety Prawnej

with Brak komentarzy

Pomyślałam sobie, że skoro już czytam regularnie Gazetę Prawną, to specjalnie dla Was będę przygotowywała subiektywny przegląd ważnych informacji. Nie zawsze mam czas czytać regularnie, ale zawsze w weekend nadrabiam ostatni tydzień. Dlatego poniedziałek jest dla mnie dobrym dniem, aby przygotować dla Was takie zestawienie.

Uwaga: Zmiany w kodeksie pracy od 22 lutego 2016 roku – ograniczenia przy umowach terminowych

Jedna z podstawowych zmian, to reguła 33/3: Okres zatrudnienia na czas określony będzie mógł wynosić maksymalnie 33 miesiące, a umów będzie mogło być maksymalnie 3.

Za: KTop, MPiPS wyjaśnia nowe przepisy o umowach terminowych, Dziennik Gazeta Prawna 12 listopada 2015 roku

Wyrok określający znamiona umowy cywilno ? prawnej

Artykuł opisuje kryteria uwzględnione przez Sąd Najwyższy, do określenia, że umowa łącząca strony była umową zlecenia. Miejscem zatrudnienia był urząd skarbowy. Sygn. akt II PK 153/14, wyrok Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2015 r.

Decydujące dla SN było:

(i) nie prowadziła samodzielnie postępowań, wykonując jedynie czynności zlecone przez inną pracownicę urzędu,

(ii) samodzielnie decydowała o godzinie rozpoczynania i kończenia pracy,

(iii) mogła swobodnie opuszczać urząd w godzinach jego funkcjonowania bez konieczności wpisywania się w zeszycie.

Sąd wziął dodatkowo pod uwagę, że, że zleceniobiorczyni była studentką, a elastyczność wykonywanej pracy odpowiadała jej zapotrzebowaniu.

Za: Łukasz Prasołek, asystent sędziego SN, Sposób wykonywania obowiązków wpływa na stosunek pracy, Dziennik Gazeta Prawna 12 listopada 2015 roku

Kiedy czas dojazdu do pracy liczy się jako czas pracy

Jeśli pracownik nie ma stałego lub zwykłego miejsca pracy, wówczas czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy, jest liczony jako czas pracy. Trybunał zaznaczył również, że czasem pracy jest każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, pozostaje w dyspozycji pracodawcy oraz wypełnia swe zadania i obowiązki. Tym samym okoliczność, że w czasie dojazdu do klientów praca nie jest bezpośrednio świadczona, nie ma znaczenia, gdyż dojazd stanowi nieodzowny element wykonywania usług u klientów.

Inaczej jest, jeśli pracownik najpierw przyjeżdża do swojego stałego miejsca pracy (siedziby, bądź oddziału firmy) i stąd startuje do pracy, wówczas czas pracy rozpoczyna się w momencie dojazdu do siedziby firmy.

Wyrok z 10 września 2015 r. (sygn. akt C-266/14) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Za: Dominika Latawiec-Chara, adwokat w kancelarii Tomczak i Partnerzy, Czas przejazdu pracownika mobilnego do klienta to czas pracy, nawet gdy podróż zaczyna się z domu, Dziennik Gazeta Prawna 14 listopada 2015 roku

Uwaga: Zmiana od 1 stycznia 2016 roku: Oskładkowanie umów ? zleceń

Jak wiecie zapewne, od 1 stycznia 2016 roku nastąpi ogromna zmiana i już nie będzie tak prosto ?zaoszczędzić? na kosztach składek ZUS od zawieranych umów zlecenia.

Teraz już nie będziemy płacić obowiązkowych ubezpieczeń jedynie od jednej umowy, ale do sumy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Co jeszcze jest ważne, decyduje moment wypłaty wynagrodzenia, a nie zawarcia umowy, gdyż nowy przepis mówi o podstawie wymiaru składek w danym miesiącu, a nie o czasie trwania umowy.

Na razie, jak wynika z wypowiedzi ekspertów, jeszcze niewiele wiadomo, bo przepisy są mocno nieprecyzyjne. Ogólny wniosek: temat trzeba mieć na uwadze i przyglądać się mu wnikliwie i dopilnować biur księgowych i prawników, którzy Was obsługują, żeby nie przespali tematu.

Za: Bartosz Matusik doradca podatkowy, Ewelina Jaworska prawnik, Aldona Salamon specjalista prawa pracy, Marta Nowakowicz-Jankowiak ekspert ds. wynagrodzeń, Oskładkowanie umów-zleceń: nieprecyzyjne przepisy i pierwsze problemy, Dziennik Gazeta Prawna 12 listopada 2015 roku

Specyfika telepracy

Telepraca jest jednym ze sposobów świadczenia pracy. Zaletą takiej umowy dla pracownika jest to, że może świadczyć ją z domu, a dla pracodawcy, że nie musi zapewniać pracownikowi pomieszczeń biurowych.

Świadczenie pracy może odbywać się na sprzęcie własnym, lub pracodawca może dostarczyć swój. Jeśli jest to sprzęt pracownika, dostaje on ekwiwalent pieniężny, jeśli pracodawcy, pracownik może być pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w razie zniszczenia. Praca może być rozliczana zadaniowo, lub godzinowo. Jeśli godzinowo, trzeba ustalić sposób w jaki będzie potwierdzane jej rozpoczęcie i zakończenie. Pracodawca ma prawo kontrolować pracę swojego pracownika ? zapis regulujący tę kwestię również powinien znaleźć się w umowie.

Podstawa prawna: Art. 67 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Za: Maria Kuźniar, W umowie o telepracę powinny się znaleźć określone zapisy, Dziennik Gazeta Prawna 13 listopada 2015 roku

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply