Z Gazety Prawnej 2 ? 6 listopada 2015 roku: prawo przydatne profesjonalnej sekretarce

with 2 komentarze

Oto zestawienie informacji interesujących dla sekretarek i asystentek z ostatniego tygodnia w Gazecie Prawnej.

Kobieto lepiej od męża, partnera wykształcona. Kobieto utrzymująca rodzinę. W tym tygodniu, oprócz informacji prawnych, dwa bardzo interesujące artykuły o kobietach. I moja prośba z tym związana. Jeśli czytasz to, kobieto, która jesteś lepiej wykształcona, która lepiej od męża zarabiasz. A wiem, że tu jesteś. Napisz do mnie proszę. Bardzo chciałabym z Tobą porozmawiać.

Kobiety co raz lepiej wykształcone, co raz szybciej awansujące.

 

Może nie do końca o prawie, ale bardzo budujący artykuł. O kobietach w Polsce. Nie jest nowością, że kobiety są bardziej pracowite, lepiej wykształcone i bardziej odpowiedzialne od mężczyzn. To prawda od dawna znana. Na szczęście co raz bardziej widać to w biznesie. Okazuje się, że Polska jest w trójce krajów, w UE, gdzie jest najwięcej kobiet na kierowniczych stanowiskach. Wynik Polski jest o 6% lepszy niż średnia UE. To mnie bardzo cieszy. Badania pokazują, że na razie są to mniejsze firmy, ale to nic mam nadzieję, że to kwestia czasu. Trzymam kciuki i kibicuję wszystkim kobietom, które mają ochotę robić karierę.

Za: Janusz K. Kowalski, Bardzo silna słaba płeć. Polki zarządzają i kierują, Dziennik Gazeta Prawna 3 listopada 2015 roku

Uwaga na bilety lotnicze kupowane przez internet!

 

Jeśli kupujecie bilety lotnicze przez internet, to warto abyście wiedziały, że zgodnie z prawem konsument nie może zwrócić kupionego przez internet biletu lotniczego. Nie obowiązuje tutaj ogólny czternastodniowy termin na odstąpienie od umowy. Warto sprawdzać taryfy przewoźników, czy zastrzegł takie prawo dla kupującego.

Za: Małgorzata Kryszkiewicz, Obowiązuje ten regulamin, który zaakceptował klient, Dziennik Gazeta Prawna 3 listopada 2015 roku

Obowiązki i prawa, gdy podpisujemy z firmą umowę szkoleniową

 

Prawdziwie ciekawe informacje na temat umowy szkoleniowej, czyli ustaleń które legalnie można poczynić z pracodawcą, jeśli finansuje nam szkołę:

Ogólnie zapis art. 1035 k.p. mówi, że pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, w określonych sytuacjach, może być zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel, ale tylko z tytułu udzielonych mu świadczeń dodatkowych (np. sfinansowanie czesnego, kupno podręczników). Zwolnienie z całości lub części dnia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jest natomiast świadczeniem obligatoryjnym, które należy się każdemu podnoszącemu kwalifikacje zawodowe (w rozumieniu art. 1031 k.p.) pracownikowi, czyli takiemu, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Koszty tego świadczenia, bez względu na okoliczności, nie podlegają zatem zwrotowi.

Powody, w których pracownik będzie zmuszony do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, są wymienione w przytaczanym już art. 103 k.p.:

 • bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

 • pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ukończeniu nauki, w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata,

 • w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie jego odpracowywania rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z powodu mobbingu,

 • w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub w okresie jego odpracowywania rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (na podstawie art. 55 k.p.) lub z powodu mobbingu (art. 943 k.p.) mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach.

Jak wyjaśnia autor artykułu, kwestia zwrotu powinna być dokonana w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

W artykule, jako przykłady, kiedy faktycznie pracownik zapłaci pracodawcy poniesione koszty, przytoczone są następujące przykłady:

 • pracodawca sfinansował pracownikowi edukację i umówili się, że kontrakt o pracę potrwa jeszcze dwa lata, a następnie pracownik zerwał go, gdyż zaplanował przeprowadzkę do innego miasta.

 • Już po opłaceniu kosztów przez pracodawcę, pracownik zorientował się, że część zajęć jest w j. angielskim i odmówił podnoszenia kwalifikacji. W tym wypadku pracownik poniesie całość kosztów.

Podstawa prawna: Art. 1035 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Za: Mariusz Stępień, Kiedy pracodawca może żądać zwrotu kosztów poniesionych na naukę pracownika, Dziennik Gazeta Prawna 3 listopada 2015 roku

Jak przygotować się do kontroli w firmie

 

Garść informacji od praktyka. Przede wszystkim, w większości przypadków, dostaniemy stosowną informację na piśmie. Już na tym etapie ważne jest aby wszystko dobrze przeczytać i nie przedobrzyć z podpisami. Kontrola może zacząć się nie wcześniej niż 7 i nie później niż 30 dni po dostarczeniu zawiadomienia. Ale, jeśli podpiszemy przyjęcie zawiadomienia w niewłaściwym miejscu, może się okazać, że wyraziliśmy zgodę na kontrolę ?od zaraz?.

Bez zawiadomienia możliwa jest kontrola w przypadku sprawdzania zasadności zwrotu VAT i niezgłoszonej działalności gospodarczej. Taki tryb kontroli wymaga uzasadnienia braku zawiadomienia.

Między otrzymaniem zawiadomienia, a rozpoczęciem kontroli mamy czas na złożenie deklaracji, zapłatę zaległości. Gdy kontrola się rozpocznie, nie mamy prawa nic zmieniać w zakresie dokumentów objętych kontrolą.

Gdy kontrola się rozpoczyna, należy uważnie sprawdzić upoważnienie i legitymacje kontrolujących. Brak wymaganych danych może być powodem odroczenia kontroli.

Konieczne jest także żądanie okazania legitymacji służbowej przez urzędnika i sprawdzenie, czy jest ona ważna.

Z dniem rozpoczęcia kontroli należy dokonać zapisu w książce kontroli. Pozwoli nam to monitorować, czy czas kontroli mieści się w granicach przewidzianych prawem.

Kontrolerzy mają prawo zażądać udostępnienia ksiąg w siedzibie firmy, nawet jeśli znajdują się w biurze rachunkowym. Powinnością przedsiębiorcy jest udostępnienie pomieszczenia w którym możliwe jest przeprowadzenie kontroli. Jeśli nie ma takiej możliwości, kontrolujący zażądają wydania dokumentów.

Za: Robert Nowakowski partner, doradca podatkowy, HLB M2 Audyt Sp. z o.o. sp. k., O czym warto pamiętać w razie kontroli podatkowej w firmie, Dziennik Gazeta Prawna 3 listopada 2015 roku

Specyfika umowy na zastępstwo

 

Jest to kontrakt terminowy, zawierany na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika. Rodzaj pracy świadczonej w ramach zastępstwa powinien odpowiadać specyfice pracy zastępowanego. W umowie, zamiast czasu jej trwania określa się przyczynę dla której została zawarta i wskazuje się stanowisko lub funkcję, którego zastępstwo dotyczy.

Cechy umowy na zastępstwo:

– może być poprzedzona trzymiesięczną umową na okres próbny.

– daje prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie na ogólnych zasadach

– może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, za porozumieniem stron, lub wygasnąć

– okres wypowiedzenia wynosi trzy dni robocze

– w przypadku ciąży pracownicy zatrudnionej na zastępstwo, umowa nie przedłuża się do dnia porodu, w sytuacji gdy jej zakończenie przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

– możliwe jest zawieranie kilku następujących po sobie umów na zastępstwo, ale nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, nawet po spełnieniu przesłanek

– jeśli umowa osoby zastępowanej wygaśnie, automatycznie rozwiązywana jest umowa o zastępstwo.

Możliwe jest iż wynagrodzenie zastępcy będzie różniło się od zastępowanego, jeśli różni się staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia itp.

Podstawa prawna: Art. 251 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).

Za: Renata Majek, Niższa płaca zastępującego, Dziennik Gazeta Prawna 4 listopada 2015 roku

Usprawiedliwiona nieobecność trwająca ponad miesiąc pozwala na wypowiedzenie pracownikowi umowy

Jeżeli pracownik przez ponad miesiąc nie może wykonywać swoich zadań zawodowych, pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę. Przykładem takiej absencji może być konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny innym niż dziecko, odbywanie kary w zakładzie karnym. Nie ma jednoznacznej opinii odnośnie osób zawieszonych w wykonywaniu zawodu do czasu rozstrzygnięcia i tymczasowo aresztowanych.

Podstawa prawna: art. 53 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy.

Za: Patryk Słowik, Zawieszony pracownik karany podwójnie, Dziennik Gazeta Prawna 5 listopada 2015 roku

 

Co raz więcej kobiet w Polsce przejmuje rolę żywiciela rodziny

 

Już 30% kobiet w Polsce zarabia lepiej niż ich mężowie, partnerzy i tym samym odpowiada za bezpieczeństwo finansowe rodziny. Nie jesteśmy tu liderkami. W USA 40% kobiet utrzymuje rodziny. I co piąta Brytyjka.

A mężczyznom się to podoba i nie mają nic przeciwko. Co raz chętniej rezygnują z kariery by zająć się dziećmi i domem. Przynajmniej na świecie, bo w Polsce nie jest ten trend jeszcze szczególnie monitorowany.

Jaki jest statystyczny mężczyzna utrzymywany przez swoją kobietę? To już spore zaskoczenie: wykształcony, z doświadczeniem i sukcesami w zawodzie.

Za: Dorota Kalinowska, Pani utrzymuje pana, Dziennik Gazeta Prawna 6 listopada 2015 roku

Jeśli są tu kobiety w takiej sytuacji, lub mężczyźni gotowi podzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie, będę szczerze zobowiązana za kontakt: izabela(at)krzyszychaonline.pl

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

2 Responses

 1. Anka
  | Odpowiedz

  Solidna dawka cennych informacji – dziękujemy 🙂

  • IK
   IK
   | Odpowiedz

   Bardzo proszę 🙂

Leave a Reply