z Gazety Prawnej 5 października 2015

with Brak komentarzy

To co uznałam za przydatne w tym numerze:

1. Kiedy wystawiamy notę korygującą, a kiedy fakturę korygującą?

2. Powstaje superurząd dla najbogatszych.

Krótkie podsumowanie, jakie błędy korygujemy notą korygującą, a jakie fakturą korygującą:

Za pomocą noty korygujemy błędy nieistotne ? niemające przede wszystkim wpływu na zmniejszenie lub zwiększenie wskazanej w fakturze VAT kwoty należności oraz kwoty VAT. Dodatkowo, dokument zawierający tego rodzaju błędy może być podstawą do odliczenia VAT.

Autor artykułu przytacza wymienione w art. 106k ust. 1 ustawy o VAT pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej:

  • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
  • kwota wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawka podatku,
  • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  • kwota należności ogółem.

Jeśli pojawią się błędy wymienione w przytoczonym art. wówczas wady faktury VAT są na tyle istotne, że bez ich usunięcia nie może być ona podstawą do rozliczenia zobowiązań podatkowych.

Za: Rafał Styczyński: Czy mimo błędnego adresu na fakturze można odliczyć z niej VAT w Dziennik Gazeta Prawna 5 października 2015 roku

2. Jeżeli Wasz Szef, lub spółka osiąga roczne przychody w wysokości co najmniej 50 mln eur rocznie, lub pracujecie w banku lub innej instytucji finansowej, kontaktujcie się od 1 stycznia 2016 roku z Pierwszym Mazowieckim Urzędem Skarbowym w Warszawie, który będzie obsługiwał wymienione wyżej podmioty. Każdy podatnik będzie miał tam swojego opiekuna, który będzie zajmował się kompleksowo wszystkimi podatkami. Jeśli sprawa dotyczy podatkowej grupy kapitałowej, jeden opiekun będzie sprawował pieczę nad całą grupą. Jeśli pracujecie daleko od Warszawy, w terenie będą działali wyznaczeni z imienia i nazwiska przedstawiciele krajowego urzędu.

Za: Agnieszka Pokojska Superurząd do opieki i kontroli najbogatszych w Dziennik Gazeta Prawna 5 października 2015 roku

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply