z Gazety Prawnej 6 października 2015

with Brak komentarzy

Duży, szczegółowy artykuł na temat zawieszania działalności gospodarczej. Najważniejsze elementy:

  1. Podstawowy warunek: aby zawiesić firmę nie można mieć pracowników (czyli zatrudniać kogokolwiek w oparciu o Kodeks Pracy).
  2. Minimalnie można zawiesić firmę na 30 dni. Wyjątkiem jest tu luty. Jeżeli zawieszenie będzie trwało wyłącznie w tym miesiącu, można firmę zawiesić na 28 lub 29 dni. Maksymalnie przerwa w prowadzeniu DG może trwać 24 miesiące. Przerwanie zawieszenia przed upływem maksymalnego czasu, daje prawo do ponownego zawieszenia. Znowu na 24 miesiące. Jeżeli po upływie 24 miesięcy przedsiębiorca nie podejmie procedury wznowienia, z urzędu organ ewidencyjny rozpocznie procedurę wykreślenia. Jeżeli powodem zawieszenia DG jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, okres maksymalny wydłuża się nawet do 6 lat. Ograniczeniem jest wiek dziecka, określony szczegółowo w ustawie.
  3. W trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać usług będących przedmiotem zawieszonej DG, również w formie umów cywilnoprawnych.
  4. Nie może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.
  5. Jeśli przedsiębiorca posiadał zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w momencie zawieszenia traci je.
  6. W trakcie zawieszenia DG przedsiębiorca nie płaci ZUS i nie składa deklaracji. Ale traci prawo do świadczeń krótkoterminowych (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, odszkodowanie za wypadek przy pracy), a także obniżeniu ulegają świadczenia długoterminowe (emerytura, renta).
  7. W większości przypadków, podatnik zawieszający DG jest zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji VAT 7.

Za: Leszek Jaworski Nie każdy biznes może zapaść w zimowy sen w Dziennik Gazeta Prawna 6 października 2015 roku

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply