Z Gazety Prawnej

with Brak komentarzy

Co nowego w prawie? O czym warto pamiętać?

Aby być na bieżąco, regularnie czytam Gazetę Prawną. Nie zawsze mam czas na codzienną lekturę, ale niedziela jest dniem, gdy uzupełniam zaległości z całego tygodnia. W związku z tym, do porannej kawy w poniedziałek tygodniowe zestawie informacji, które moim zdaniem mogą przydać się w biurze. Wybrane od 12 do 16 października 2015 roku:

Gazeta Prawna 12 października 2015 roku:

 

1. Rodzic dziecka do 4 roku życia nie może być zatrudniony ani w godzinach nocnych, ani nadliczbowych jeśli nie wyraził na to zgody. Przeciwne działanie pracodawcy jest wykroczeniem. Podstawa prawna: Art. 1517 par. 1, 2, 3, art. 178 par. 2, art. 281 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Za: Jan Ludwikowski Rodzice maluchów mogą uniknąć pracy na nocnej zmianie Dziennik Gazeta Prawna 12 października 2015 roku

2. Uwaga na fałszywe oferty pracy. Gazeta opisuje przykłady z województwa podkarpackiego, dotyczące pracy również na stanowiskach biurowych. Mechanizm działa w ten sposób, że po wysłaniu aplikacji, otrzymuje się wiadomość z linkiem pod którym jest test dla kandydata. Aby się do niego dostać, trzeba podać numer telefonu. Następnie otrzymuje się SMS, z informacją, że ?subskrypcja? kosztuje 6 zł.

Za: Łukasz Guza Uwaga! Fałszywe oferty pracy atakują Dziennik Gazeta Prawna 12 października 2015 roku

Gazeta Prawna 13 października 2015 roku:

 

3. Sytuacje w których pracownik otrzyma odszkodowanie:

? Jeśli pracownik zwalnia się z pracy z dnia na dzień z powodu mobbingu, otrzyma dwie rekompensaty: za utratę zarobku za okres wypowiedzenia i za innego rodzaju szkody powstałe na skutek mobbingu. Podstawa prawna: Art. 55 par 11, art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

? Jeśli pracodawca dostarczy świadectwo pracy po ustawowym terminie i narazi pracownika w ten sposób na straty. Podstawa prawna: Art. 99 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

? Za wykluczenie pracownika z harmonogramu szkoleń w firmie na podstawie kryterium, które zostanie uznane za dyskryminacyjne (np. wiek, płeć, przynależność etniczna itp.). Podstawa prawna: Art. 183a, art. 183d ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

? Jeśli w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych uległy zniszczeniu jego rzeczy osobiste Podstawa prawna: Art. 2371 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Za: Mariusz Stępień Kiedy firma musi zapłacić pracownikowi odszkodowanie Dziennik Gazeta Prawna 13 października 2015 roku

4. Oszuści wymyślili nowy sposób wyłudzania pieniędzy. Z ?na wnuczka? przerzucili się ?na prezesa?. I zamiast do babć, dzwonią do pracowników firm, a nawet prezesów. Na zachodzie proceder działa już sprawnie: Francja, 2013 r. 350oszukanych przedsiębiorstw; 2014 r. 500. Stany Zjednoczone: odnotowane straty od października 2013 r. do grudnia 2014 r. – ponad 179 mln dolarów. Pewnie niebawem u nas również zrobi się o tym głośno. Gazeta Prawna przytacza dwie sprawy. Jedna w Katowicach, gdzie oszuści wyprowadzili w ten sposób z firmy 7 mln dolarów, i druga w Warszawie. W drugiej wartość oszustwa jeszcze nie została ujawniona.

Jak oszust uzasadnia prezesowi prośbę o przelanie pieniędzy? Informuje, że uległ wypadkowi, lub proszą o szybką pożyczkę na świetną okazję biznesową.

Do pracownika natomiast oszust pisze z podrobionego adresu e-mail do złudzenia przypominającego adres zwierzchnika. Często mail jest wzmacniany jeszcze telefonem, który potwierdza otrzymaną wiadomość.

W obu przypadkach, aby zwiększyć skuteczność działań wszystko dzieje się w pośpiechu i z wyraźnym wymogiem dyskrecji.

Dobrze proceder ilustruje poniższa grafika:

krzyszychaonline.pl

Za: JP Wnuczek zamiast do staruszek dzwoni do prezesów Dziennik Gazeta Prawna 13 października 2015 roku, grafika również z artykułu.

Gazeta Prawna 14 października 2015 roku

5. Jeśli po zakończeniu umowy o pracę na czas określony, pracodawca nie spieszy się z podpisaniem kolejnej, a pracownik przez cały czas świadczy pracę, nie ma specjalnego powodu do zmartwienia. Na wszelki wypadek warto zebrać dowody, że obowiązek pracy był wypełniony. Jeśli doszłoby do nieporozumienia, sąd najprawdopodobniej uzna, że została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca, który nie potwierdza warunków pracy na piśmie, naraża się na grzywnę.

Podstawa prawna: Art. 26, art. 29 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Za: Jan Ludwikowski Praca bez umowy na piśmie również podlega ochronie Dziennik Gazeta Prawna 14 października 2015 roku

Gazeta Prawna 15 października 2015 roku

 

6. Sąd Najwyższy zawyrokował:

? Jeżeli dana osoba jest związana umową o pracę z jedną ze spółek kapitałowych wchodzących w skład grupy spółek i umową-zleceniem z inną spółką z tej grupy, a na podstawie tych umów wykonuje jednakowy rodzaj czynności, wynikający z umowy o pracę z formalnym tylko rozdzieleniem czasu pracy i czasu świadczenia usługi, to tak zawarta umowa-zlecenie stanowi o obejściu przepisów prawa pracy o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych. Praca wykonywana na jej podstawie jest zaś pracą w ramach stosunku pracy ze spółką będąca pracodawcą. Sygn. akt: II PK 282/14

o tym pisałam też w tym artykule: umowa zlecenie – znamiona umowy o pracę.

? Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nie polega jedynie na działaniach dotyczących przypadków wystąpienia tego zjawiska, ale również na działaniach zapobiegawczych, które powinny być realne i efektywne. W razie ich braku, pracodawca poniesie konsekwencje finansowe zaniechania. Sygn. akt II PK 149/14

Za: Orzecznictwo SN Dziennik Gazeta Prawna 15 października 2015 roku

7. Jakie uprawnienia posiada kontroler ZUS?

Kontroler ma prawo:

badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli;

 • dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników;
 • zabezpieczać zebrane dowody;
 • żądać udzielania informacji przez płatnika i ubezpieczonego;
 • legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 • przesłuchiwać świadków;
 • przesłuchiwać płatnika i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego;
 • wykorzystywać dla celów kontroli informacje zawarte na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników prowadzonych przez ZUS.

Warto wiedzieć również, że inspektor może poruszać się po terenie kontrolowanej firmy bez potrzeby uzyskiwania przepustki, a dodatkowo nie podlega też rewizji osobistej przewidzianej w wewnętrznym regulaminie określonym przez płatnika.

Obowiązkiem płatnika jest natomiast:

 • udostępnianie wszelkich ksiąg, dokumentów i innych nośników informacji związanych z zakresem kontroli;
 • sporządzanie i wydawanie kopii dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora;
 • zapewnienie niezbędnych warunków do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
 • udzielanie wyjaśnień kontrolującemu.

Podstawa prawna: Art. 87, art. 88, art. 90 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Par. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek (Dz.U. nr 164, poz. 1165 ze zm.).

Za: Marcin Nagórek Kontroler może prawie wszystko Dziennik Gazeta Prawna 15 października 2015 roku

8. Dla firm tworzących żłobki i przedszkola przyzakładowe, przewidziano w 2016 roku specjalne ulgi w PIT i CIT. Do DGP z 15 października 2015 roku jest dołożony cały dodatek w tym temacie.

Gazeta Prawna 15 października 2015 roku

9. Z tego numeru gazety możemy dowiedzieć się, że w 2016 roku zmiana Urzędu Skarbowego z dotychczasowego, na Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie odbędzie się automatycznie, nie będzie wymagała uzupełniania żadnych dokumentów, stanie się to z mocy prawa. Wybrani podatnicy zostaną powiadomieni listem powitalnym. Odpowiednie zawiadomienia będą składać podatnicy, którzy w kolejnych latach spełnią definicję największych.

Za: Agnieszka Pokojska Zmiana urzędu bez wymogu zgłoszenia Dziennik Gazeta Prawna 15 października 2015 roku

10. W tym samym numerze znalazł się artykuł, który mówi o tym, pracownicy których branż powinni szykować się w 2016 roku do kontroli podatkowej.

Jako główne są wymienione: usługi finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo podatkowe i prawne. Dodatkowo: e-handel, handel elektroniką, produktami spożywczymi i tytoniem, paliwa, motoryzacja czy nieruchomości.

Wskazanie tych branż wynika z tego, że między lipcem 2013, a czerwcem 2015 kontrole prowadzone w akurat tych branżach wykazały najwięcej nieprawidłowości.

Pamiętajcie: Ignorantia iuris nocet 😉

Dobrego dnia!

Zapisz się na porcję bezpłatnych, dodatkowych informacji!
Prosto do Twojej skrzynki informacje prawne przydatne w biurze, pliki uzupełniające wpisy na blogu, dodatkowe wieści i informacje.
Sama nie cierpię spamu. Twój adres nigdy nie będzie nikomu przekazany.
Iza Krzyszycha
Follow Iza Krzyszycha:

Tak się cieszę, że mogę dzielić się tym co się nauczyłam, doświadczyłam! Zawsze, gdy udaje mi się komuś pomóc, mam ochotę śpiewać "mam tę mooooc. Jeśli pomogłam Ci jakkolwiek - napisz mi o tym proszę. Dzięki temu będę miała jeszcze więcej siły na pomaganie :)

Leave a Reply